ΕΥ ΖΗΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310447268-6973201883 Σύντομη Περιγραφή
Αιγαίου 25 Καλαμαριά