ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΕΛΙΖΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310440010,6944345651 Σύντομη Περιγραφή
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ