Μερτζανίδου Αικατερίνη

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310448655 -6932012046 Σύντομη Περιγραφή
Θουκιδίδου 10