ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310441188
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 37 55133