ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310441188
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 37 55133