ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.ΡΑΠΤΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
ΑΙΓΑΙΟΥ 20