ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.ΡΑΠΤΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΙΓΑΙΟΥ 20