Σταφυλάς Παναγιώτης

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Εθνικής Αντίστασης 7Β