Σταφυλάς Παναγιώτης

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Εθνικής Αντίστασης 7Β