Έλενα Πατήλα, Ψυχολόγος- Σύμβουλος Οικογένειας

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Αδριανουπόλεως 34, Καλαμαρια 55133