Σιδερωτήριο,Πλυντήριο Θεσσαολονίκη.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 259