ΚΕΝΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ L.K.

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2