ΣΕΙΡΕΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Δερματολόγοι
2310455836/ 2310433535
Εθνικής Αντίστασης 40-46 55133
2310455836/ 2310433535