ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12