Α.Β. Βασιλόπουλος-Θεσσαλονίκη-Βυζάντιο

Τηλ.: 2310-458971, Fax: 2310-458975
Εθνικής Αντιστάσεως
Τηλ.: 2310-458971, Fax: 2310-458975