ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Μ/Ε/Κ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΙΩΑΝΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΛΑΣΣΑΝΗ 20 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ