Χηλής 03, 55132

Θεσσαλονίκη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Χηλής 03, 55132