ΟΣΑΝΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΣΑΡΖΑΝΤ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310441770
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 16 55133