Διάφορες Ταβέρνες-Θεσσσαλονίκη-Καλαμαριά Ίμβροs

Συνταγματάρχου Δαβάκη 19