ΜΕΡΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ 31