ΓΙΑΜΑΛΗΣ-ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310445095, 6939247478
ΧΑΛΔΙΑΣ 106Α 55133
2310445095, 6939247478