ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310452780
ΑΝΤ ΤΡΙΤΣΗ 3 55132