ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310384144-6944585654
Γ. ΡΙΤΣΟΥ 19 55132
2310384144-6944585654