Χατζηθεοδώρου Θ. Άγγελος

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Κωνσταντινουπόλεως 26