ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 24 ΩΡΕΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Αγιου βασιλείου 6 Καλαμαριά