ΠΟΛΙΣ ΧΑΜΑΜ - ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΧΑΜΑΜ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Κων.Καραμανλή 40α