ΣΑΡΗΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310459421
ΠΟΝΤΟΥ 74 55132