ΣΑΡΗΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2310459421
ΠΟΝΤΟΥ 74 55132