Νικόλαος Μπεληγιάννης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη