Κρικέλας

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310501600
Σαλαμίνος 6