Σουβλάκια Αυλόγυρος-Θεσσαλονίκη

2310253100
Μητροπόλεως και Εθνικής Αμύνης