Οργανισμός Εργατικής Εστίας-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μητροπολεως 110