Κέντρο Νησίδα

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τσιμισκή 128