Γουναρίδου Αννα Κ Σια ΟΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Βασιλέως Ηρακλείου 2-4