Ολοκληρωμένο Δίκτυο Υπηρεσιών Δόμησης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2313-003421 & 6972110895 Σύντομη Περιγραφή
Αρριανού 19, Θεσσαλονίκη