ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Βούλγαρη 1