ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βούλγαρη 1