ΜΠΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2310428131
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 31 54655