ΠΑΠΑΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1