Ταξί ανά πασά στιγμή την ημέρα με πολυτελή οχήματα.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

+30 (2311) 11-11-81
Greece, Thessaloniki 37, I. Polemi str. 54 248
+30 (2311) 11-11-81