Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Αγκάθι

Τηλ.2310541154 (Ελληνάδικο)
Μοριχοβου Πλατεια
Τηλ.2310541154 (Ελληνάδικο)