Μουσικές Ταβέρνες-Θεσσαλονίκη-Παλάτι

Τηλ.2310550888 & 2310554266
Μοριχοβου Πλατεια 3
Τηλ.2310550888 & 2310554266