Μουσικές Ταβέρνες-Θεσσαλονίκη-Τα τσίλικα

Τηλ.2310551400 & 2310553168
Δοξης 5
Τηλ.2310551400 & 2310553168