Μουσικές Ταβέρνες-Θεσσαλονίκη-Σειρήνες

Τηλ.2310554346
Μοριχοβου Πλατεια
Τηλ.2310554346