ΚΟΠΤΗΡΙΟ ΡΙΓΕ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Μαυρομιχάλη 29