ΚΛΕΠΟΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310327438, 6977231440
Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 49 & Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 172 54248
2310327438, 6977231440