Σωτήριος Κατράνας

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κων.Καραμανλή 145