Οδοντιατρος Χαριλαου, Αναστασία Χουρπουλιάδου

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

πατριάρχου γρηγοριου ε 38