ΤΟΠΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΔΑΦΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 145