ΜΠΙΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310845041, 6977807229
Θ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ 15, 54248
2310845041, 6977807229