ΡΕΚΛΟΥ Σ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 38