Οδοντίατρος Αναστασία Χουρπουλιάδου Χαριλάου

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Οδοντίατροι
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 38