Οδοντίατρος Αναστασία Χουρπουλιάδου Χαριλάου

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 38