Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο-Θεσσαλονικη 25ης Μαρτιου+Κων/πολεως

25ης Μαρτιου+Κωνσταντινουπολεως