ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κων. Καραμανλή 193