ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
Κων. Καραμανλή 193