Γενική Ταχυδρομική-Μαρτίου Θεσσαλονίκης

2310312527
Καραμανλή Κων. Λεωφόρος 154